Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Notorycznie wyrzucane odpady w Stadłach w okolicach stawów

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Na terenie Gminy Podegrodzie w ostatnim czasie obserwujemy zjawisko notorycznego wysypywania odpadów w miejscowości Stadła, w okolicach Stawów droga w kierunku Dunajca, jadąc od obwodnicy zachodniej (na wysokości stacji regazyfikacji gazu). Wyrzucane są tam odpady różnego rodzaju: opakowania wielomateriałowe, butelki szklane, stara odzież i tekstylia, pojedyncze opony, jak również odpady remontowo - budowalne itp.

Miejsce to jest popularne wśród ludzi (mieszkańców, przyjezdnych), z uwagi na piękne okolice Stawów/ Dunajca. Dlatego ciężko jest złapać kogokolwiek na gorącym uczynku, ponieważ tamtą drogą przejeżdża wielu ludzi.

W miesiącu marcu b.r. tutejszy urząd po raz kolejny otrzymał zgłoszenie nielegalnego podrzucenia odpadów, w pierwszym przypadku sprawca został ukarany mandatem i odpady zostały przez niego uprzątnięte, natomiast w drugim przypadku odpady zostały uprzątnięte na koszt tutejszego urzędu.

 

Bardzo prosimy osoby będące świadkami wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych o poinformowanie o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę Policji – Komisariat Policji w Starym Sączu lub zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy w Podegrodziu.

Apelujemy do osób oraz przedsiębiorców, którzy wyrzucają odpady w sposób nielegalny o zaprzestanie tego procederu.

 

Przypominamy!!!

Dzikie wysypiska są miejscami niebezpiecznymi i nieprzystosowanymi do składowania odpadów, co stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska oraz człowieka.

 

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną zgłoszonego faktu wyrzuconych nielegalnie odpadów w Stadłach droga w kierunku Dunajca, jadąc od obwodnicy zachodniej (na wysokości stacji regazyfikacji gazu), nad samym brzegiem Dunajca.

 

1851668