Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dodatki osłonowe na kontach mieszkańców !!!!

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

W dniu 26.03.2024 r. na konta mieszkańców Gminy Podegrodzie wpłynęły pierwsze dodatki osłonowe na łączną kwotę 376 869, 65 zł.

Pozostała część zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o ustalenie prawda do dodatku osłonowego można składać do końca miesiąca kwietnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego dochody w 2022 r. nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

1851672