Przejdź do treści
Przejdź do stopki

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Od 1 lutego 2024 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy (po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi formularz zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu oraz będzie dostępny w siedzibie Urzędu).

 

Urząd Gminy Podegrodzie informuje, że każdy producent rolny, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Podegrodzie, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r.,

 

Do wniosku (oprócz faktur za zakupiony olej napędowy) należy dołączyć:

  • zaświadczenie z ARiMR potwierdzające liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, koni, kóz, owiec lub średnią liczbę świń, za rok 2023 (w przypadku ubiegania się zwrotu podatku również na zwierzęta)
  • zestawienie faktur,
  • formularz pomocy publicznej,

 

Wnioski oraz załączniki będą dostępnie na stronie Urzędu (https://www.podegrodzie.pl/pl/564/0/wnioski-i-formularze.html) w zakładce „Wnioski i formularze” oraz siedzibie Urzędu (Dziennik Podawczy oraz pok. nr 1)

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 30 kwietnia 2024 r. w kasie lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju (Dz. U. poz. 2674 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.).

Limity:

110 litrów ON na 1h użytków rolnych

4 litry ON na średnią roczną liczbę świń

40 litrów ON na średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, kóz, owiec, koni

1849152