Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Inwentaryzacja budynku w bazie CEEB

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje o możliwości wykonania inwentaryzacji budynku (mieszkalnego, handlowo-usługowego). Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku, oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.

Można ją:

  • wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny
  • zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku”,
  • wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku jest całkowicie dobrowolna, oznacza to, że decyzja o jej realizacji należy do właściciela bądź zarządcy.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:

– wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną

– zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię

– wielkość emisji CO2 budynku

Istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia inwentaryzacji parametrów technicznych budynku przez właściciela/zarządcę budynku. Rozwiązanie takie odciąża administrację, a jednocześnie pozwoli obywatelowi na szybsze pobranie uproszczonej analizy energetycznej.

Więcej informacji w artykule: Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku – co to jest, na czym polega i jakie niesie korzyści | Portal Systemu ZONE (gunb.gov.pl)

 

 

Załacznik:
Ulotka do pobrania

1718843