Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, o możliwości zgłoszenia udziału w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą dokonać zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w tut. ośrodku do dnia 5 września 2023 r. Zgłoszenie uczestnictwa pozwoli na oszacowanie potrzeb w zakresie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i przystąpienie Gminy Podegrodzie do ww. programu. Podczas zgłoszenia udziału prosimy zabrać ze sobą orzeczenie o którym mowa poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podegrodziu, tel: 18 355 19 09.

Cele i adresaci Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie bezpłatnych usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ( pkt. 7 i 8 .)
 2. oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. stopniu znacznym lub
  2. stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W trakcie realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

 

https://podegrodzie.naszops.pl/public/

1657829