Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Poszukiwana osoba chętna do pracy jako asystent osobisty osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika: posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Praca na umowę zlecenie.

Ilość godz. od kwietnia do grudnia 2023 r. 461, płatne 40 zł brutto za godzinę. Ubezpieczenia Asystenta 150 zł na rok.

Zainteresowane osoby prosimy o osobiste doręczenie w/w dokumentów do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 355 19 09

1811692