Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Małopolska Wieś 2023

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

 

Uprzejmie informuję, iż 28 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Małopolska Wieś 2023”. Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu województwa małopolskiego, a jego głównym celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. W związku z tym oceniana będzie m. in. estetyka danej miejscowości, działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, inicjatywy prospołeczne i edukacyjne, pomagające wzmocnić tożsamość lokalną oraz integrujące mieszkańców, jak również strona internetowa sołectwa.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia w ramach Konkursu są gminy województwa małopolskiego, w obrębie których znajdują się zgłaszane sołectwa oraz sołtysi tych sołectw. Ocenie Komisji Konkursowej w kategoriach Najpiękniejsza Małopolska Wieś oraz Nowatorska Małopolska Wieś podlegać będą inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa od 2018 r., a w przypadku kategorii Małopolska Wieś w Sieci – strona internetowa sołectwa, istniejąca co najmniej od 2022 r. i nadal funkcjonująca.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 marca 2023 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Rolnictwo/Konkursy. W razie pytań proszę o kontakt z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (tel. 12 63 03 580, sekretariat.ro@umwm.malopolska.pl).

 

Bardzo liczę na Państwa pomoc w skutecznym dotarciu z informacją o konkursie do najbardziej zaineresowanych, czyli przedstawicieli społeczności lokalnych.

 

Regulamin konkursu 

 

1718916