Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Nielegalne wysypiska śmieci - notorycznie wyrzucane odpady w Brzeznej w okolicach starego stadionu

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Na terenie Gminy Podegrodzie w ostatnich latach obserwujemy zjawisko notorycznego wysypywania odpadów w miejscowości Brzezna – droga w kierunku Dunajca, pod wiaduktem w okolicach starego stadionu. Wyrzucane są tam odpady różnego rodzaju: opakowania wielomateriałowe, butelki szklane zwłaszcza po alkoholu, stara odzież i tekstylia, pojedyncze opony itp. Po raz kolejny tutejszy urząd na swój koszt uprzątnął to miejsce z podrzuconych odpadów.

Miejsce jest popularne wśród ludzi (mieszkańców, przyjezdnych), więc drogą tą jeździ wielu ludzi nad Dunajec, więc ciężko złapać kogokolwiek na gorącym uczynku.

Przypominamy, iż obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Ponadto do Państwa dyspozycji jest Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Podegrodziu, gdzie również można przekazać odpady komunalne (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), który jest czynny w każdy poniedziałek:

  • w godz. 9:00 – 17:00 w okresie zimowym (marzec – październik),
  • w godz. 12:00 – 19:00 w okresie letnim (kwiecień – wrzesień)

oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8:00 – 13:00.

Apelujemy do osób oraz przedsiębiorców, którzy wyrzucają odpady w sposób nielegalny o zaprzestanie tego procederu.

Bardzo prosimy osoby będące świadkami wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych o poinformowanie o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę Policji – Komisariat Policji w Starym Sączu lub zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy w Podegrodziu.

Przypominamy!!!

Dzikie wysypiska są miejscami niebezpiecznymi i nieprzystosowanymi do składowania odpadów, co stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska oraz człowieka.

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną zgłoszonego faktu wyrzuconych nielegalnie odpadów w Brzeznej, droga w kierunku Dunajca, pod wiaduktem w okolicach starego stadionu.

1606825