Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dofinansowanie do pomp ciepła i kotłów na gaz

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

W związku z realizacją projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Gmina Podegrodzie dodatkowo uzyskała zgodę by udzielać dotacji na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na pompę ciepła lub kocioł gazowy.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła oraz likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym oraz poddanie budynku audytowi energetycznemu.

Dofinansowanie:    do 8 000 zł na kocioł/pompę ciepła

                                 do 6 000 zł na instalację

 

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie.

 

W związku z powyższym zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do składania wniosków.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła.
  2. Oświadczenie współwłaściciela.
  3. Regulamin udzielania dotacji.
  4. Uchwała RG Podegrodzie nr XLIV_475_2022_zmiana_429_polityka_energetyczna
  5. Uchwała RG Podegrodzie nr XXXIX_437_2022_zmiana_429_program_politykaenergetyczna
  6. Uchwała RG Podegrodzie nr XXXVIII_429_2022_program_polityka_energetyczna

Na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ znajduje się lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu.

1433602