Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

W związku z przystąpieniem Gminy Podegrodzie do systemu dystrybucji węgla w cenach preferencyjnych, mieszkańcy gminy mogą już składać wnioski o jego zakup na rok 2022.


Wniosek można:

  1. złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu
  2. przesłać za pomoc komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego)

O zakup węgla w cenie 2 000 zł za tonę, może starać się osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego usytuowanego na terenie Gminy Podegrodzie, której:

  1. przyznano dodatek węglowy
  2. pozytywnie rozpatrzono wniosek na dodatek węglowy
  3. dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków
  4. nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.

Zakup na preferencyjnych warunkach podzielony zostanie na dwie transze:

  1. do 1,5 tony do końca 2022 roku.
  2. do 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

 

UWAGA: Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla, z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

 

WNIOSEK

1433684