Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OBOWIĄZEK LIKWIDACJI KOTŁA BEZKLASOWGO

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa zakazująca użytkowania kotłów bezklasowych, czyli takich, które nie spełniają wymagań normy PN-EN 303-5:2012.

Za użytkowanie kotła bezklasowego od 1 stycznia 2023 roku każdorazowo będzie groził mandat w wysokości  do 500 zł lub kara administracyjna w wysokości do 5 tys. zł.

Od stycznia 2023 r., kontrolą zostaną objęci głównie mieszkańcy, którzy korzystają z bezklasowych kotłów.

Przypominamy również o możliwości skorzystania z Programów o dofinansowanie kotłów.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości musi złożyć deklarację do CEEB dotyczącą źródła ogrzewania budynku.

Szczegółowe informacje są dostępne: pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow oraz  w urzędzie gminy.

    Za brak spełnienia obowiązku
od 1 lipca 2022 r. grozi kara grzywny
do 500 zł.

1539396