Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kompostuj nie spalaj!

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Okres wiosenny to czas, w którym porządkuje się ogrody, działki i podwórka. Częstą praktyką jest spalanie w ognisku odpadów, takich jak pozostałości roślinne, w szczególności liście, trawy, gałęzie i tym podobne. Tego typu ogniska mogą powodować nadmierne zadymienie i uciążliwy zapach. W myśl obowiązujących przepisów jest to zabronione i podlega karze grzywny.

 

Zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) dopuszcza się co prawda spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jednak nie wolno tego robić, gdy są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania wynikającego z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie. A tak jest w przypadku gałęzi i liści. Potwierdza to stanowisko Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podkreślając, że co do zasady zakazane jest spalanie poza instalacjami, czyli np. w ognisku pozostałości roślinnych.

 

Miejsce bioodpadów jest w kompostowniku

Kompostowanie to jedna z najlepszych metod składowania bioodpadów. Resztki po jedzeniu, trawa i gałęzie w naturalny sposób rozkładają się dostarczając do gleby mikroelementy, które są naturalną pożywką dla roślin oraz dżdżownic. Kompost doskonale zastępuje sztuczne nawozy.

 

Zniżka za posiadanie kompostownika wynosi 1 zł  od osoby na miesiąc, która zamieszkuje daną nieruchomość. Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać ze zniżki za kompostowanie muszą złożyć nową deklarację. Osoby, które zdeklarują posiadanie kompostownika będą zobowiązane do zagospodarowania na terenie działki, na której znajduje się nieruchomość miejsce do składania odpadów BIO (dozwolone kompostowniki: drewniane, plastikowe, murowane, metalowe, pryzmowe itp.).

Złożona deklaracja posiadania kompostownika wyklucza możliwość oddawania worków/pojemników BIO w czasie zbiórki odpadów według harmonogramu odbioru odpadów.

 

Spalanie bioodpadów i frakcji zielonej jest zakazane

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osoba która spala śmieci lub odpady zielone w ogródku albo na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub znacznie większą grzywną w przypadku skierowania sprawy do sądu.

 

Spalanie bioodpadów jest także uciążliwe dla sąsiadów. Powoduje duże zadymienie dróg oraz okolicznych domów. Dym ogranicza widoczność, powoduje podrażnienie oczu oraz płuc, a wdychanie go może doprowadzić do omdlenia, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Spalanie liści, traw lub gałęzi przyczynia się również do powstawania zanieczyszczeń powietrza. Do atmosfery trafiają między innymi pyły PM2,5 i PM10 oraz węglowodory aromatyczne będące substancjami rakotwórczymi.

 

1377500