Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w dniach 23-26 marca 2020 r., w godzinach od 8:00 do wieczora odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

         Na każde Sołectwo Konsorcjum: PMP STYLE Sp. z o. o. i Partner Konsorcjum: Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, podstawi kontenery w miejscu  zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Miejsce podstawionych kontenerów na odpady wielkogabarytowe na terenie Gminy Podegrodzie w miesiącu marcu 2020 r.

 

Lp.

Nazwa miejscowości

Data odbioru

Miejsce podstawionego pojemnika

1

PODRZECZE

23 marca 2020  r.

„obok przystanku naprzeciwko remizy OSP”

2.

CHOCHOROWICE

23 marca 2020  r.

„obok zajezdni autobusowej na zbiorniku przeciwpożarowym”

3.

BRZEZNA

23 marca 2020  r.

„przy kościele na dolnym parkingu” oraz

„obok remizy OSP na Litaczu”

4.

DŁUGOŁĘKA – ŚWIERKLA

24 marca 2020  r.

„obok szkoły”

5.

GOSTWICA

24 marca 2020  r.

„obok mostu na placu w centrum wsi”

6.

PODEGRODZIE

24 marca 2020  r.

„obok remizy OSP” oraz obok „gminnego żłobka”

7.

STADŁA

25 marca 2020  r.

„obok remizy OSP”

8.

OLSZANA

25 marca 2020  r.

„naprzeciwko remizy OSP”

9.

OLSZANKA

25 marca 2020  r.

„obok remizy OSP”

10.

JURASZOWA

25 marca 2020  r.

„obok remizy OSP”

11.

ROGI

26 marca 2020 r.

„powyżej przystanku autobusowego - koło drogi gminnej”   

12.

MOKRA WIEŚ

26 marca 2020 r.

„obok remizy OSP”

13.

NASZACOWICE

26 marca 2020 r.

„obok boiska sportowego”  oraz „obok starego mostu na Podglince”

 
Przypominamy:

 

Odpady wielkogabarytowe

 

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na swój rozmiar i masę nie mogą być umieszczane w typowych workach/pojemnikach. Do takich odpadów zaliczamy m. in. stare meble, stoły, łóżka, krzesła, materace, dywany, kabiny prysznicowe, umywalki, zabawki dużych rozmiarów. Odpady wielkogabarytowe są problemowe ze względu na swoje duże rozmiary. 

Tagi