Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pilnie poszukuje osoby z doświadczeniem do świadczenia usług opiekuńczych

Piątek, 15 lutego 2019                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pilnie poszukuje osoby  z doświadczeniem do świadczenia usług opiekuńczych 7 godzin

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Czwartek, 14 lutego 2019 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego" na lata 2019 - 2020. Obecnie reali

Informacja dla mieszkańców miejscowości Gostwica - przysiółek Kwasowiec

Czwartek, 14 lutego 2019 Szanowni Państwo!               Niniejszym pismem Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu uprzejmie informuje, iż w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych dla zadania pn.: „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 11.02.2019 od godz. 0 do 24

Poniedziałek, 11 lutego 2019 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietr

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Poniedziałek, 11 lutego 2019 Wojewódzkie        Centrum     Zarządzania      Kryzysowego      wprowadza            stopień       z

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Czwartek, 7 lutego 2019 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu Charakter umowy: umowa na świadczenie usług, od poniedziałku do piątku w godzinach do uzgodnienia indywidualnie z opiekunami dziecka w zależności od potrzeb. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opieku

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Czwartek, 31 stycznia 2019 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24- godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powiet

ZAGINĄŁ PIES

ZAGINĄŁ PIES Czwartek, 31 stycznia 2019   W sobotę w okolicach miejscowości Brzezna zaginął pies o imieniu Bora, rasy: gończy polski. Pies posiada tatuaż. Ktokolwiek widział psa, prosimy o kontakt z tutejszym Urzędem pod nr telefonu: 18 448 49 59 lub bezpośrednio do właściciela psa, tel.:  608 827 723

Zaproszenie do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 28 stycznia 2019 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy Podegrodzie, która o