Przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Podegrodzie

Czwartek, 17 sierpnia 2017 Komunikat Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że w związku z pracami, które będą prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości Podegrodzie w dniu 25 sierpnia 2017 r. (piątek) od godziny 10.00 do godziny 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorc&o

Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 31 lipca 2017 Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz § 25, pkt. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, kt&

Informacja dla mieszkańców dotycząca pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych

Poniedziałek, 31 lipca 2017 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) właściciele nieruchomości , którzy posiadają na swoim terenie zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych w spos&oa

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 24 lipca 2017 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Piątek, 14 lipca 2017 Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 2 czerwca 2017r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Czwartek, 6 lipca 2017 ROS-PP.6721.5.2017 Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst

Kupuj u rolnika!

Środa, 5 lipca 2017 Wraz z coraz większą wiedzą na temat produkcji żywności, przetwórstwa i jej pochodzenia, wielu konsumentów ma uzasadnione obawy co do jej jakości oraz jej wpływu na zdrowie. Minione 20 lat, w czasie których produkcja żywności w Polsce odbywa się w oparciu o normy Unii

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Środa, 5 lipca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI Wtorek, 4 lipca 2017 1 LIPCA 2017 ROKU WESZŁA W ŻYCIE UCHWAŁA ANTYSMOGOWA Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że od dnia 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy uchwały antysmogowej dla Małopolski. Od tego dnia zaczyna obowiązywać zakaz spalania mułów i flotów węglowych oraz biomasy o