Komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody dla odbiorców przysiółku Wyglanowice

Czwartek, 7 grudnia 2017 Komunikat Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje odbiorców wody, że w związku z pracami dotyczącymi rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stadła w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) od godziny 9.00 do godziny 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorc&

Komunikat o braku wody w Stadłach 23.11.2017

Czwartek, 23 listopada 2017 Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej i koniecznością prowadzenia prac naprawczych w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) od godziny 9.30 do godziny 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości 

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Wtorek, 21 listopada 2017 Podegrodzie, dn. 20.11.2017 r.     Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E                  Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Środa, 8 listopada 2017             Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 2 czerwca 2017r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowis

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 30 października 2017 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Wtorek, 17 października 2017 Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E                Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Czwartek, 12 października 2017 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ś

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 9 października 2017 Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 2 października 2017 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani

Ważny komunikat!

Wtorek, 26 września 2017 Ważny komunikat!   Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Podegrodzie o przedłużonym terminie składania ankiet dotyczących odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, solary, pompy ciepła). Wypełnione ankiety można składać do 28 września 2017 r. n