Zapraszamy osoby chętne do pracy - robotnik gospodarczy

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych w ramach robót publicznych na stanowisku robotnik gospodarczy, zapraszamy osoby chętne do pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urz

"Nagrody imienia Zofii i Jana Skąpskich”

Piątek, 8 czerwca 2018 W dniu 24.05.2018r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Podegrodzie a Państwem Amelią i Rafałem Skąpskimi, w związku z ustanowieniem przez Fundatorów dorocznej „Nagrody imienia Zofii i Jana Skąpskich” dla wyróżniającego się ucznia lub absolwenta szkoły

ZNALEZIONO SUCZKĘ ZE SZCZENIĘTAMI

ZNALEZIONO SUCZKĘ ZE SZCZENIĘTAMI Piątek, 8 czerwca 2018 Od kilku dni w miejscowości Brzezna, gmina Podegrodzie, ktoś podrzucił suczkę ze szczeniętami. Przyjazne energiczne 4 małe pieski uwielbiają się bawić i szukają domu  - nowego właściciela. Prosimy o kontakt osoby, które  chętnie i zdecydowanie przygarną szczeniaka,

ZNALEZIONO PSA!

ZNALEZIONO PSA! Czwartek, 7 czerwca 2018 Od kilku dni w miejscowości Olszanka, gmina Podegrodzie, przy głównej drodze wałęsa się pies. Pies posiada obrożę i nie ma znaków szczególnych, być może uciekł z domu lub został porzucony. Prosimy o kontakt osoby, która go szuka lub które posiadaj

Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie

Piątek, 1 czerwca 2018 Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 25, pkt. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie

Przerwa w dostawie wody do odbiorców w miejscowości Brzezna

Piątek, 25 maja 2018 Komunikat Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej i koniecznością prowadzenia prac naprawczych w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek) od godziny 9.00 do godziny 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców w miejscowości Br

Wiosenny przegląd i rejestrację koni

Piątek, 25 maja 2018 KOMUNIKAT Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie organizuje wiosenny przegląd i rejestrację koni w miejscowości Mokra Wieś oraz w miejscowości Długołęka Świerkla   Dodatkowych inf

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Środa, 23 maja 2018                   Podegrodzie, dnia 23.05.2018 r.   O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

Wydawanie żywności w ramach POPŻ 2014-2020

Piątek, 18 maja 2018 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI  W RAMACH POPŻ 2014-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, iż w miesiącu maju żywność wydawana będzie w Sz.P w Olszanie w następujących terminach:   22.05.2018 (wtorek) - w godz. 14.00 - 17.00 23.05.2018 (środa)  - w godz.