Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Wtorek, 17 października 2017 Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E                Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Czwartek, 12 października 2017 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ś

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 9 października 2017 Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 2 października 2017 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani

Ważny komunikat!

Wtorek, 26 września 2017 Ważny komunikat!   Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Podegrodzie o przedłużonym terminie składania ankiet dotyczących odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, solary, pompy ciepła). Wypełnione ankiety można składać do 28 września 2017 r. n

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE o sprzedaży drewna pozysknego z wycinki drzew z mienia gminnego

Czwartek, 14 września 2017 Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że będzie posiadać do sprzedaży drewno pozyskane z wycinki drzew: •    lokalizacja – działka o nr ew. 80 położona w miejscowości Rogi, •    gatunek drewna – dąb szypułkowy. Ilość drewna

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Gminy Podegrodzie

Wtorek, 5 września 2017 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Gminy Podegrodzie, któ

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH

Poniedziałek, 28 sierpnia 2017 Data Godzina Sołectwo Miejsce spotkania 4 września 2017 1800 Zebranie wiejskie w Chochorowicach OSP w Chochorowicach 1900   Zebr