Spotkanie informacyjne dot. programu WFOŚiGW PN. „JAWOR”

Spotkanie informacyjne dot. programu WFOŚiGW PN. „JAWOR” Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 Szanowni Państwo, W dniu 10 maja 2018 roku o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne, w którym pragniemy zaprezentować możliwość skorzystania z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel WF

Informacja ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Wydział Geodezji, dotycząca składania wniosków o dokonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w związku z wystapieniem szkód popowodziowych

Środa, 18 kwietnia 2018 Wójt Gminy Podegrodzie informuję, iż Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wydziała Geodezji, w związku z § 4 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przyjmuje wnioski o dokonanie aktualizacji glebozna

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Środa, 18 kwietnia 2018 Nasz znak: ROS-RG.6150.2.2018                             Podegrodzie, dnia 18 kwietnia 2018 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

ZNALEZIONO PSA!

ZNALEZIONO PSA! Wtorek, 17 kwietnia 2018 Od kilku dni w miejscowości Naszacowice, gmina Podegrodzie koło sklepu przy rondzie Matki Boskiej Bolesnej, wałęsa się pies. Pies nie posiada obroży i znaków szczególnych, być może uciekł z domu lub został porzucony. Prosimy o kontakt osoby, które posiadają informa

Wydawanie żywności w ramach POPŻ 2014-2020

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, iż w miesiącu kwietniu żywność wydawana będzie w Sz.P w Olszanie w następujących terminach:   18.04.2018 - w godz. 14.00 - 17.00 19.04.2018 - w godz. 14.00 - 17.00 20.04.2018 - w godz. 14.00 - 17.00 23.04.2018 - w godz.

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Poniedziałek, 9 kwietnia 2018 W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

ZNALEZIONO PSA!

Czwartek, 5 kwietnia 2018 Znaleziono psa! W dniu 4 kwietnia 2018 r. w miejscowości Długołęka – Świerkla  znaleziono psa. Pies nie posiada obroży i znaków szczególnych, być może uciekł z domu lub został porzucony. Obecnie pies przebywa w Centrum Weterynaryjnym OPTIMUM, ul. Krakowsk

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Środa, 4 kwietnia 2018 Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 02.06.2017r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Środa, 4 kwietnia 2018        Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 02.06.2017r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochr