KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Piątek, 7 grudnia 2018 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PMlO oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietr

Znaleziono PSA!

Znaleziono PSA! Środa, 5 grudnia 2018 Na terenie Gminy Podegrodzie znaleziono pieska (suczka) rasy pekińczyk. Zainteresowane osoby adopcją, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzedu Gminy Podegrodzie, pod nr tel.: 18 448 49 59. Dla zachęty zabieg sterylizacji, założenie książeczki zdrowia, szczepienie przeciw wście

Zaproszenie do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy Podegrodzie

Wtorek, 4 grudnia 2018                  Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy

Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie

Wtorek, 4 grudnia 2018                Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz § 24, ust. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuj

Komunikat - termin przerwy w dostawie wody został przesunięty

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 Komunikat Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że na prośbę odbiorców wody z miejscowości Brzezna i Chochorowice  przerwa w dostawie wody zostanie przesunięta z 4 i 6 grudnia (wtorek i czwartek) na 4 i 5 grudnia (wtorek i środa) od godziny 8.00 do godziny 14

Komunikat - nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Brzezna i Chochorowice

Piątek, 30 listopada 2018 Komunikat Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje odbiorców wody, że w związku z pracami dotyczącymi modernizacji układu technologicznego zbiorników wyrównawczych  na wodę pitną w Chochorowicach w dniach 4 i 6 grudnia 2018 r. (wtorek i czwartek) od

ZNALEZIONO PSA!

ZNALEZIONO PSA! Piątek, 23 listopada 2018 Na terenie Gminy Podegrodzie znaleziono 3 male pieski (suczki). Obecnie pieski przebywaja  w centrum Weterynaryjnym OPTIMUM, ul. Krakowska 74, 33-300 Nowy Sącz.  Zainteresowane osoby adopcją, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzedu Gminy Podegrodzie, pod nt tel.: 18 448 49 5

Inwentaryzacja użyczonego sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie – etap I i II”

Piątek, 23 listopada 2018 Szanowni mieszkańcy Gminy Podegrodzie, uprzejmie informuję, iż w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie – etap I i II” zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. przez pracownikó

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018

Środa, 21 listopada 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu uprzejmie informuje, iż w miesiącu listopadzie żywność wydawana będzie w Sz.P. w Olszanie w następujących terminach według numerów talonów.   26.11.2018r. Poniedziałek godz. 13.00 – 17.00    &nbs

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Środa, 21 listopada 2018 Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o