Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 19.04.2019 od godz. 0 do 24

Piątek, 19 kwietnia 2019 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietr

Informacja dla Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej w Podegrodziu.

Czwartek, 18 kwietnia 2019 Od środy tj. 24.04.2019 r. uczniowie wracają do szkoły - zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywać się będą według planu.

Zaproszenie do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Środa, 17 kwietnia 2019 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dn

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 15.04.2019 od godz. 0 do 24

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietr

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 OGŁOSZENIE WOJTA GMINY PODEGRODZIE   Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zmianami) oraz Uchwał Rady Gminy Podegrodzie: Nr XXXIX/456/2018  i Nr XXXI

INGORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA KONKURSOWEGO

Piątek, 12 kwietnia 2019 W dniu 10 kwietnia 2019r., w Urzędzie Gminy Podegrodzie odbyły się posiedzenia komisji konkursowych, w wyniku których zostali wyłonieni kandydaci na stanowiska dyrektorów następujących jednostek: Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Brzeznej – Litaczu &n

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Środa, 10 kwietnia 2019 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ś

Godziny pracy Urzędu dnia 19.04.2019 (piątek)

Wtorek, 9 kwietnia 2019 W dniu 19.04 (piątek) Urząd Gminy czynny od godz. 07.oo-12.oo, kasa 7.oo - 11.oo

Egzaminy gimnazjalne odbędą sie planowo

Wtorek, 9 kwietnia 2019 Z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym od dyrektorów szkół, zapewniamy, iż w dniu jutrzejszym egzaminy gimnazjalne odbędą sie planowo. W szkołach w Długołęce-Świerkli, Gostwicy i Olszanie zajęcia lekcyjne  odbędą się zgodne z planem. Pozostałe szkoły zapewnia