Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przedłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów

AKTUALNOŚCI

Treść

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż w związku z otrzymaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pn.„Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie”, istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na nowoczesny kocioł opalany biomasą.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła oraz likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym oraz poddanie budynku audytowi energetycznemu.

W wyniku projektu zostanie wymienionych 150 starych kotłów węglowych na 150 kotłów spalających biomasę (pellet).

Dofinansowanie:    do 8 000 zł za kocioł

                                      do 6 000 zł za instalację

 

W związku z powyższym zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do składania wniosków wraz z załącznikami na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

 

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie.

 

Załączniki:

  1. WNIOSEK o udzielenie dotacji.docx
  2. Regulamin udzielania dotacji_.pdf

Na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ znajduje się lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu.

1301805