Informacja o niebezpiecznym zjawisku

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Sobota, 23 stycznia 2021 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 15:00 dnia 22.01.2021 do godz. 15:00 dnia 23.01.2021 r. ze względu na stopniowe ustępowanie zjawisk lodowych, które następnie przemieszczają się w dół rzeki, na mniejszych ciekach (szczególnie w południowej części województwa małopolskiego) istnieje ryzyko utworzenia się zatorów lodowych oraz gwałtownego wzrostu poziomu wody

Czyj to pies?

Czyj to pies? Piątek, 22 stycznia 2021 W miejscowości Olszana (Budzyń) zabezpieczono dwa psy. Właściciel proszony o kontakt z Urzędem Gminy Podegrodzie pod nr tel.: 18 414-07-71 w godzinach pon. 8:00-16:00 wt.-pt. 7:00-15:00. 

Zarządzenie Nr 538/2021 Wójta Gminy Podegrodzi

Zarządzenie Nr 538/2021 Wójta Gminy Podegrodzi Piątek, 22 stycznia 2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 522/2021 dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Oceny energetyczne w ramach wymiany kotłów

Oceny energetyczne w ramach wymiany kotłów Piątek, 22 stycznia 2021 Informujemy, iż od 20 stycznia 2021r. na terenie Gminy Podegrodzie trwają pracę firmy, przeprowadzającej  audyty energetyczne budynków, których właściciele ubiegają się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę kotłów. 

Uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej Piątek, 22 stycznia 2021 Zachęcamy do zaangażowania w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolne

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie Czwartek, 21 stycznia 2021 Podegrodzie, dn. 20.01.2021 r.         Z A P R O S Z E N I E     Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz § 25, pkt 1

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego Czwartek, 21 stycznia 2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. informujące o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu projektu uchwały w dniu 28 stycznia 2021 r. do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ankieta dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Ankieta dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Czwartek, 21 stycznia 2021 W imieniu Ministerstwa Infrastruktury prosimy Mieszkańców Gminy Podegrodzie i Przedsiębiorców działających na terenie naszej Gminy,o wypełnienie ankiety elektronicznej dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Informacja o podatkach i opłatach w 2021 roku

Informacja o podatkach i opłatach w 2021 roku Środa, 20 stycznia 2021 Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w 2021 roku

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowosądeckiego Wtorek, 19 stycznia 2021 Zanieczyszczenie powietrza na dzień 19.01.2021r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 19.01.2021r.