Pilne - zmiana komunikatu o udostępnieniu beczkowozów z wodą zdatną do spożycia

Sobota, 17 sierpnia 2019 dla osób zaopatrywanych w wodę przez sieć wodociągową na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowości: Gostwica, Stadła, Mokra Wieś i Brzezna Litacz do Instytutu wraz z blokami mieszkalnymi            W związku z brakiem przydatności do

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest Piątek, 16 sierpnia 2019 Wójt Gminy Podegrodzie przypomina, iż Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądecki

4 edycja budżetu obywatelskiego

Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski każdy mieszkaniec ma 1 głos, który może oddać tylko na jedno zadanie zgłoszone w ramach swojego subregionu. Głosować można na trzy sposoby. Najszybszym i najprostszym z nich będzie oddanie głosu przez internet – na specjalnej platf

Medale dla szczególnie zasłużonych mieszkańców gminy Podegrodzie

Medale dla szczególnie zasłużonych mieszkańców gminy Podegrodzie Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 Podczas ostatniej sesji wręczone zostały medale dla szczególnie zasłużonych mieszkańców gminy Podegrodzie

OFERTA WYPOCZYNKU LETNIEGO w 2019 r. ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE CENTRUM EDUKACJI TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 Oferta wyłącznie dla dzieci i młodzieży, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w  KRUS, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z KRUS! Kołobrzeg - czas 13 dni – termin 19-31 sierpnia 2019 roku, 11 dni na miejscu, cena 520

GALERIA