REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ŻŁOBKA !!!

Gmina Podegrodzie realizuje projekt pn. „Utworzenie żłobka w Brzeznej” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

W związku z pojawieniem się wolnych miejsc w żłobku zapraszamy do udziału w Projekcie!

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 25 mieszkańców Gminy Podegrodzie, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi poprzez zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie od 1.09.2020 r do 29.01.2021 r. umożliwiającej powrót do pracy, podjęcie pracy lub utrzymanie zatrudnienia poprzez utworzenie żłobka w miejscowości Brzezna.

Uczestnikami projektu mogą być osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Gminy Podegrodzie lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Podegrodzie powracające/ wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (tj. pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 27 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.podegrodzie.pl, a także w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie.

Dokumenty można składać do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00


Pliki do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji żłobek Brzezna nabór uzupełniający

2. Załacznik nr 1 kwestionariusz zgłoszeniowy

3. Załącznik nr 2 przetwarzanie danych

4. Załacznik nr 3 oświadczenia ost

5. Załącznik nr 4 umowa

 

Tagi