Liczne badania ankietowe w 2020 roku

Liczne badania ankietowe w 2020 roku Piątek, 21 lutego 2020 Pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie dot. zmian w organizacji badań ankietowych.