Żłobek w Podegrodziu

Żłobek w Podegordziu


Podegrodzie 525

33-386 Podegrodzie

tel.: 18 262-24-53                     

e-mail: zlobek@podegrodzie.pl

 

http://zlobek.podegrodzie.pl/

Dyrektor: mgr Alicja Grzesiek