Gminny Żłobek w Podegrodziu

GMINNY ŻŁOBEK

W PODEGRODZIU


Podegrodzie 525

33-386 Podegrodzie

                   tel.: 18/ 262-24-53                     

Dyrektor: mgr Alicja Grzesiek

zlobek@podegrodzie.pl

http://zlobek.podegrodzie.pl/