Przedszkole w Podegrodziu

Gminne Przedszkole 

 

w Podegrodziu

 

Podegrodzie 525

33-386 Podegrodzie

tel.: (0-18) 445-90-67                      

e-mail: barbarabodziony@op.pl

www.gp.podegrodzie.pl

Dyrektor: mgr Barbara Bodziony