Gminny Ośrodek Kultury

 

Gminny Ośrodek Kultury
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie
małopolska

tel. (0-18)445-91-13
mail: gokpod@interia.pl