Gminny Ośrodek Kultury

 

Gminny Ośrodek Kultury
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie
małopolska
tel. (0-18)445-91-13
mail: gokpod@interia.pl

 

www.gok-podegrodzie

Dyrektor: Krzysztof Bodziony