Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wymiana pieca w budynku administracyjnym – Urząd Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Gmina Podegrodzie pozyskała środki finansowe w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Pożyczka w wysokości 157 553,00 zł przeznaczona została na realizację zadania pn.:

 

„Wymiana pieca w budynku administracyjnym – Urząd Gminy Podegrodzie”.

 

Realizacja w/w projektu przyczyni sie do poprawy efektywności energetycznej budynku oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery poprzez wymianę źródła ciepła.

Efektem ekologicznym i rzeczowym zadania, warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest zmniejszenie emisji równoważnej poprzez likwidację dwóch kotłów olejowych oraz  montaż dwóch nowoczesnych kotłów kondensacyjnych o mocy 240,00 kW.

 

1330944