Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wydawanie posiłków w trakcie trwania ferii zimowych

Aktualności

Treść

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, iż w trakcie trwania ferii zimowych tj. od 17.01.2022 do 30.01.2022 r. jest możliwość odbioru posiłków przez rodzica bądź opiekuna prawnego na terenie szkoły do której uczęszcza dziecko.

 

Rodzic lub opiekun prawny powinien zgłosić taką informację do dyrekcji szkoły.

1194946