Przejdź do treści
Przejdź do stopki

”Renowacja techniczna i estetyczna ołtarza w kaplicy p.w.św. Franciszka z Asyżu w miejscowości Podrzecze” - zakończenie prac

Aktualności

Treść

W dniu 5 listopada 2021 r. zakończono zadanie pn. ”Renowacja techniczna i estetyczna ołtarza w kaplicy p.w.św. Franciszka z Asyżu w miejscowości Podrzecze”.

Głównym celem przeprowadzonych prac było powstrzymanie destrukcji ołtarza oraz przywrócenie Kaplicy zarówno walorów artystycznych jak i historycznych.

Zakres prac obejmował pełną konserwację techniczną i estetyczną ołtarza z figurami oraz konserwację obrazu Św. Franciszka.  

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego, które udzieliło Gminie Podegrodzie dofinansowania ze środków programu „Kapliczki Małopolski 2021” w wysokości: 19 000,00 zł.  

Całkowita wartość zadania wynosiła 36 0000,00 zł.

 

1163451