URZĄD STANU CYWILNEGO PEŁNI DYŻUR W CZASIE PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ W SPRAWIE SPORZĄDZANIA AKTÓW ZGONU

Tagi