Wystąpienie ASF u świń na terenie Słowacji w powiecie Bardejów.

Związku z otrzymanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 18.02.2021 r., znak: PIW.CHZ.5101.23.03.2021, tut. Urząd informuje, że na terenie Słowacji w powiecie Bardejów stwierdzono ASF u świń. Lokalizacja ogniska ASF znajduje się w  odległości ok. 4,5 km od granicy Polski i terenów powiatu nowosądeckiego. Szczególnie zagrożone gminy to Muszyna i Miasto-Gmina Krynica Zdrój. Mając na uwadze powyższe przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki  i niebezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek  i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupuj świń z niewiadomego źródła pochodzenia,

- utrzymuj świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- stosuj tylko pasze zabezpieczone przez dostępem zwierząt wolno żyjących,

- wyłóż maty nasączone środkiem dezynfekującymi przed wyjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

 

1. Czy wiesz już jak zatrzymać ASF

2. Czy wiesz już jak zatrzymać ASF(2)

3. PIW.CHZ.5101.23.03.2021.

4. Uwaga ASF

5. Uwaga ASF (2)

Tagi