Zadania zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dnia 1 września 2020 roku na konto Gminy Podegrodzie wpłynęła kwota 982.806,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2020 roku Gmina Podegrodzie przeznaczyła kwotę 243 417,00 zł z otrzymanych środków na dofinansowanie następujących inwestycji:

1. Dostawa szaf sterowniczych dla systemu wodociągowego w m. Stadła-Gostwica

W ramach zadania dostarczono szafy sterownicze sterujące ujęciami P1 i P2 oraz St-2. Za pomocą szaf sterowniczych dostarczanie wody mieszkańcom gminy jest pod ciągłą kontrolą aparatury kontrolno pomiarowej. ZGK w Podegrodziu regularnie inwestuje w nowoczesne rozwiązania technologiczne, aby woda dostarczana mieszkańcom była bezpieczna dla ich zdrowia.

Wartość zadania: 96 303,99zł brutto

Dofinansowanie: 45 517,00 brutto

 

2. Rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stadła. W programie funkcjonalno użytkowym określono zaprojektowanie i rozbudowę nowej sieci wodociągowej o długości 446 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 331 mb. Ponadto, w ramach zadania przebudowano istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Stadła na odcinku o łącznej długości 215 mb.

Wartość zadania: 243 417,00 zł brutto

Dofinansowanie: 197 900,00 brutto

Tagi