„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła – Polska Wieś Dolna w systemie zaprojektuj-wybuduj”

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stadła. W programie funkcjonalno użytkowym określono zaprojektowanie i rozbudowę nowej sieci wodociągowej o średnicy Ø160 PE100 SDR11, Ø 40 PE 100 SDR11, długości 446 mb, oraz sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur o średnicy Ø 200 PVC-U lite i długości 331 mb. Ponadto, w ramach zadania przebudowano istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Stadła o średnicy Ø160 PE100 SDR11, na odcinku o łącznej długości 215 mb.
Wartość zadania: 243 417,00 zł brutto.
Zadanie zrealizowano ze środków własnych oraz ze wsparcia uzyskanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie w wysokości 197 900,00 brutto).

Tagi