Nowe pobocza na drodze gminnej na Łazy

Droga gminna w Podegrodziu na "Łazy" ma nowe pobocza.

Całość zadania została sfinansowana ze środków sołeckich w kwocie 8.000 zł

Tagi

GALERIA