Oceny energetyczne w ramach wymiany kotłów

Informujemy, iż od listopada na terenie Gminy Podegrodzie trwają prace firmy, przeprowadzającej  audyty energetyczne budynków, których właściciele ubiegają się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę kotłów. 

Przypominamy, iż w ramach procedury przetargowej w Urzędzie Marszałkowskim na wykonanie ocen energetycznych Państwa budynków została wybrana firma Pana Arkadiusza Kuryś, AKJ Kuryś - Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków, ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 504 146 913.

Gmina Podegrodzie jako przedstawiciel mieszkańców, ubiegających się o środki na wymianę kotłów, nie ma bezpośredniego wpływu na szybkość przeprowadzanych audytów.

Prawidłowo przeprowadzona ocena energetyczna każdego budynku powinna obejmować kilka elementów: wizję lokalną i ocenę stanu danego budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zawierającego: identyfikację budynku i jego charakterystykę energetyczną oraz zalecenia w zakresie wyboru najlepszego rodzaju termomodernizacji), a także informację na temat wymaganej mocy cieplnej montowanego pieca.

Przypomnijmy, że wykonanie audytu energetycznego to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu. Uzyskane po audycie świadectwo energetyczne budynku będzie niezbędne do podpisania umowy dotacji.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie do zakupu nowego kotła złożone przez mieszkańców w obecnym naborze zostały zakwalifikowane do ocen energetycznych.

Łącznie w 2020 roku zostanie wykonanych 85 ocen, pozostałe 65 w 2021 roku.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie kraju zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ obecna sytuacja wymaga zachowania odpowiednich środków ostrożności podczas wykonywanych ocen.

Tagi