Uwaga! Zmiana godzin funkcjonowania „GPSZOK”!

Punkt Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu
( usytuowany na zamkniętym składowisku odpadów komunalnym na Osowiu).

 świadczy usługi 1 raz w tygodniu

w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 17:00.

Tagi