Życzenia dla Jubilatów z okazji Złotych Godów

 

Gratuluję serdecznie Szanownym Jubilatom! 50 lat razem to wspaniały wyczyn, na miarę złotego medalu. Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele: i tych rodzinnych i materialnych, a często i zdrowotnych. Jednak, jak widać: jest to możliwe… To wielki dar od Boga i losu móc przeżyć wspólnie ze współmałżonkiem 50 lat.

 

- podsumowuje Wójt Gminy Podegrodzie Stanisław Banach.

 

Żywym tego dowodem są tegoroczni Jubilaci, którzy w tym roku obchodzą swoje gody. Wójt Gminy Podegrodzie wystąpił do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń Szanownym Obywatelom naszej Gminy. Niestety  w związku ze stanem pandemii w naszym regionie uroczyste wręczenie już przekazanych przez Prezydenta medali  zostanie przesunięte na inny termin. 

 

Jednak juz dzisiaj składamy Wam Dostojni Małżonkowie życzenia trwania w miłości i zdrowiu, aby być żywym przykładem dla małżeństw tych obecnych i  tych, którzy stoją u progu zawarcia tego świętego nierozerwalnego sakramentu.

 

Z pewnością słowa Świętego Jana Pawła II mogą być puentą tych lat:

 

„Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania, czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie „na dobre i na złe”. Jest darem samego siebie drugiemu człowiekowi”

Tagi

GALERIA