KOLEJNE LAPTOPY PRZEKAZANE DO SZKÓŁ w ramach projektu pn.„ZDALNA SZKOŁA+”

To był już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Gmina Podegrodzie uzyskała dotację w wysokości 124 999,00 zł co pozwoliło na zakup 46 szt. laptopów, które zostały przekazane do Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy.

Na dzień dzisiejszy sprzęt komputerowy jest wykorzystywany przez dzieci i młodzież w ramach bieżących zajęć, jednak jeżeli zajdzie taka potrzeba i zajęcia w szkołach będą odbywały się zdalnie, zostanie on przekazany najbardziej potrzebującym uczniom, głównie z rodzin wielodzietnych

Przypomnijmy także, że Gmina Podegrodzie w I etapie tego konkursu otrzymała 70 tys. zł, za które zakupiła 25 szt. laptopów.

Tagi