KRASZEWSKI DLA BIBLIOTEK 2020 ROK

  Kraszewski dla Bibliotek

    2020 rok

 

 

W roku 2020 Biblioteka Gminna w Podegrodziu zakwalifikowała się do programu: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”, otrzymując dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego.

Operator programu: Instytut Książki

Nazwa programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”  nawiązuje do Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego - ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dwusetną rocznicę urodzin. Intencja programu jest zbieżna z działalnością społeczną J. I. Kraszewskiego i jego zaangażowaniem we wspieranie edukacji i kultury.

O programie:

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

 Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” jest siódmą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 oraz 2019.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska

Tagi