GPSZOK ponownie otwarty

Po przeprowadzonej modernizacji obiektu Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponownie zostaje otwarty. 

 

Punkt  świadczy usługi 1 raz w tygodniu  w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 19:00.

Tagi