Wykonanie odwodnienia drogi gminnej (ułożenie korytek i czyszczenie rowu) przy drodze gminnej na Świerklę w miejscowości Mokra Wieś"

Wykonanie  zadania: "Ułożenie korytek (czyszczenie rowu) przy drodze gminnej na Świerklę w miejscowości Mokra Wieś".

Realizacja zadania w kwocie:  40 506,36 zł, 

w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości:  22 555,89 zł. 

Tagi

GALERIA