Wykonanie odwodnienia drogi gminnej (ułożenie korytek) Soślina w miejscowości Naszacowice

Realizacja zadania w kwocie: 28 162,08 zł  w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości: 10 000,00 zł. 

Tagi