Wójt Gminy Podegrodzie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium

Radni Rady Gminy Podegrodzie udzielili Wójtowi Stanisławowi Banachowi wotum zaufania. Otrzymał również absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Wotum zaufania zostało udzielone po zapoznaniu się z raportem o stanie Gminy Podegrodzie za 2019 rok.

Absolutorium to akceptacja Rady Gminy dla sposobu wykonania budżetu. To Wójt dba o utrzymywanie finansów publicznych w dobrej formie i jest odpowiedzialny za gospodarność. Radni Rady Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium.

 

Tagi

GALERIA