Szkody po ulewach w Gminie Podegrodzie

W wyniku ulewnych deszczy wiele gospodarstw ucierpiało, tak było m.in. w miejscowości Naszacowice, gdzie na terenach zamieszkałych po drugiej stronie rzeki Słomki, wpadającej do rzeki Dunajec, gwałtownie wzbierający nurt zniszczył prywatną przeprawę przez rzekę, odcinając mieszkających pod lasem mieszkańców od wsi.

 

 

W wyniku szybkiej interwencji Gminy został wysłany fachowy sprzęt w celu naprawy powstałych szkód.

 

Tagi