Uwaga przymrozki w nocy !!!

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 23:30 dnia 21.05.2020 r. do godz. 06:00 dnia 22.05.2020 r. prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1℃, a przy gruncie do -3℃. Prawdopodobieństwo: 85 %. Stopień zagrożenia: 1 stopień (w skali 3-stopniowej). W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018 /414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu  /018/ 448-69-10, /018/ 448-69-11.

 

Tagi