Kolejne ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

           Organizator publicznego transportu zbiorowego w Nowym Sączu ogłasza kolejne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zostały one wprowadzone w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego i polegają na czasowym zawieszeniu kursowania autobusów we wszystkie niedziele i święta, począwszy od dnia 22 marca 2020 r. do odwołania na terenie miasta Nowego Sącza oraz gmin - członków porozumienia gminnego.

 

 

Tagi