Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Podegrodzie

 

Informuje, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Podegrodzie, oraz na stronie internetowej Gminy Podegrodzie został zamieszczony wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie, przeznaczoną do użyczenia na czas nieoznaczony – część działki 582/16 o pow. ok. 0,03 ha,  położona w miejscowości Podegrodzie, zabudowana budynkiem socjalnym jednokondygnacyjnym o pow. 218,2 m2.

 

Z wykazem można się zapoznawać od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 9 kwietnia 2020 r.

 

WYKAZ Z ZNIERUCHOMOŚCIA PRZEZNACZONĄ DO UŻYCZENIA

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

Tagi