Zrealizowane inwestycje w 2019 roku

 

W Szkole Podstawowej w Podegrodziu wykonano kapitalny remont sal lekcyjnych przystosowanych pod oddział przedszkolny wraz z łazienką oraz wyremontowano salę świetlicy.

Wartość zadania: 99.955,94 zł

Tagi