Zrealizowane remonty 2019 roku

Remont drogi gminnej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica - realizacja zadania w kwocie: 212 441,00 zł w tym środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości: 103 829,00 zł.

 

Tagi