POSZUKUJEMY WŁAŚCICIELA PSÓW!

W miejscowości Naszacowice przy drodze głównej w okolicy ronda (w pobliżu potoku Słomka) wałęsają się dwa duże psy. Widziane są niemal codziennie w ciągu dnia oraz w godzinach wieczornych, być może uciekają właścicielowi.

Prosimy o kontakt osoby, które rozpoznają oraz posiadają informację na temat właściciela tych psów.

 

KONTAKT

Gmina Podegrodzie                         

33-386 Podegrodzie 248                   

tel. (18) 448 49 59

Tagi