Spotkanie informacyjne dotyczące Rekrutacji DO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA w BRZEZNEJ !!!

W ramach projektów: „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”   oraz „Utworzenie żłobka w Brzeznej” dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 20 tygodnia do 6 lat zainteresowanych udziałem w projektach na spotkania informacyjne w sprawie rekrutacji do Przedszkola
i Żłobka w Brzeznej,

W ramach projektów zapewnionych zostanie 25 miejsc  przedszkolnych  i 25 miejsc żłobkowych w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.

Uczestnikami projektów mogą być dzieci i rodzice mieszkający w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Gminy Podegrodzie. W przypadku projektu „Utworzenie żłobka
w Brzeznej” dodatkowym wymogiem, jest chęć powrotu na rynek pracy, powrotu do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka ( urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy).

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniach:

  • 28 listopada 2019 r. o godz.16.00 w budynku Przedszkola w Brzeznej
  • 6 grudnia 2019 r. o godz.16.00 w budynku Przedszkola w Brzeznej

 

W trakcie spotkania będzie możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych,
a także uzyskania informacji o projektach

prezentacja_przedszkole.ppt

prezentacja_zlobek.ppt

Zapraszamy!

Tagi