REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA !!!

Gmina Podegrodzie realizuje projekt pn.„Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” dofinansowany z Funduszy Europejskich
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Podegrodzie, upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie wiejskiej Gminy Podegrodzie. Będzie to możliwe poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci (w tym niepełnosprawnych) w miejscowości Brzezna wraz z jego wyposażeniem a także wdrożeniem dodatkowych zajęć wyrównujących deficyty zdiagnozowane u dzieci.
W ramach projektu zapewnionych zostanie 25 miejsc przedszkolnych w okresie
od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.
Uczestnikami projektu mogą być dzieci mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Gminy Podegrodzie


Rekrutacja do projektu rozpocznie się 25 listopada i będzie trwała do 10 grudnia 2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronach internetowych:
www. podegrodzie.pl, gmpbrzezna.my-webs.org , a także w Przedszkolu w Brzeznej


Dokumenty można składać do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 16.00
w Przedszkolu w Brzeznej
Zapraszamy do udziału w projekcie !

Regulamin_rekrutacji_uczestnictwa_w_projekcie_(1).doc

Dokumentacja Rekrutacyjna dot. Dzieci:

 

Zał. 1

Zał 1a

Zał 2

Zał 2a

Zał 3

Zał 3a

Zał 4

Zał 5

 

Dokumentacja rekrutacyjna dot. Nauczycieli:

Zał 6

Zał 7

Zał 8

Zał 9

Tagi