W roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa w Stadłach, przystąpiła kolejny raz do Akcji „Odblaskowa Szkoła” , organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie

W ramach tej akcji, Pani Dyrektor oraz wychowawcy, przypomnieli wszystkim uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się nie tylko w drodze do szkoły i domu, ale także podczas popołudniowych zabaw. Szczególna uwaga dotyczyła użytkowników rowerów:( ich oświetlenia oraz wyprowadzania z terenu szkoły). Ponadto, klasy V, VI, VII i VIII  przeszły w  „Marszu Odblaskowym” ulicami miejscowości.  Uczniowie ubrani byli w kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe wykonane własnoręcznie oraz banery, aby  podkreślić, jak istotne dla pieszego jest być dobrze widocznym na drodze. Podczas przemarszu budzili ciekawość nie tylko kierowców, ale również mieszkańców wsi, jednocześnie przypominając, że piesi szczególnie w okresie jesienno-zimowym są narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Na poczet akcji wykonano również gazetkę ścienną informującą uczniów o zasadach zachowania się na drodze. Oprócz wymienionych działań, miał miejsce konkurs plastyczny klas młodszych, natomiast klasy V-VIII przystąpiły do testu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwieńczeniem działań była prelekcja multimedialna „Zasady bezpiecznego zachowania się” przeprowadzona przez policjantów. Po wykładzie uczniowie klas I- VIII zostali zaopatrzeni w kamizelki, natomiast zerówczaki w elementy odblaskowe. Mamy nadzieję, że ta akcja profilaktyczna przyczyni się do wzrostu świadomości wśród uczniów, a w efekcie pozwoli im uniknąć przykrych zdarzeń.

Tagi

GALERIA